Elinstallationer

Vi utför elinstallationer i industrifastigheter, kontorsbyggnader och bostadshus. Vi är gärna med redan från projekteringsstadiet och kan då bidra med förslag på en kommande elinstallation.


Nätverksinstallationer

Vi utför installationer av interna datanät för bostäder och kontor.

KNX

Vi installerar och programmerar funktioner för smartare och mer energieffektiva fastigheter. KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem för hem – och fastighetsautomation.


Service

Service för oss innebär snabb och professionell hjälp åt våra kunder vid nybyggnationer, reparationer och mindre uppdrag.

Värmepumpar

Vi har stor erfarenhet av elinstallationer för värmepumpar och förstärkning av elserviser i större fastigheter.


Laddboxar

Vi utför installation och elförstärkning för laddbox till elbil både för privatpersoner, större anläggningar för bostadsrättsföreningar och företag.

Entreprenad

Vi har erfarenheter av att driva och utföra elentreprenader. Såväl efter färdiga handlingar enligt AB04 och som totalentreprenad enligt ABT06. 

Solceller

Vi utför även installation av solceller på privatbostäder, industrifastigheter, kontorsbyggnader och flerbostadshus.